כ"ח תשרי, תשע"ח
18 אוקטובר 2017
304/2017
כתבו אורי נפתלוביץ', אביאל קרנצלר (תחום השכלה גבוהה ומדע), מירי אלון (תחום השכלה גבוהה ומדע )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בשנת תשע"ז היו 63 מוסדות להשכלה גבוהה, ובהם למדו 313.4 אלף סטודנטים (מהם 44.7 אלף באוניברסיטה הפתוחה).
  • ביחס לשנה הקודמת, מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון עלה ב-2,494, עלייה של 4.1%.
  • בשנת תשע"ז הייתה ירידה של 7.2% במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות. במכללות האקדמיות המתוקצבות הייתה עלייה של 5.3% ובמכללות האקדמיות לחינוך ירידה של 3.8%. באוניברסיטאות לא היה כמעט שינוי.
  • בתשע"ז כ-60% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשון למדו מדעי החברה או מדעי הרוח, כ-70% מכלל הסטודנטים לתואר שני למדו מדעי החברה או מדעי הרוח (38.4% ו-30.7%, בהתאמה), והסטודנטים לתואר שלישי למדו בעיקר מדעי הטבע ומתמטיקה (40.1%) ומדעי הרוח (24.4%).
  • מספר הסטודנטים החדשים במדעי המחשב  עלה ב-11.5%. העלייה התרחשה בעיקר במכללות האקדמיות. גם בהנדסת תעשייה וניהול, בהנדסת חשמל, במנהל מערכות בריאות עלה מספרם של הסטודנטים החדשים.
  • מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון במשפטים, בכלכלה, במינהל עסקים ובסיעוד ירד. הירידה חלה בעיקר במכללות הלא מתוקצבות.
  • נשים היוו רוב (59.2%) בכל התארים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד - פי שניים משיעור הגברים, כלומר על כל סטודנט ערבי היו שתי סטודנטיות ערביות.
  • בשנים האחרונות עלה אחוז הסטודנטים הערבים באופן משמעותי בכל התארים: בתואר ראשון - מ-9.8% בתש"ס (1999/2000) ל-16.5% (17.4% בסטודנטים החדשים) בתשע"ז, בתואר שני - מ-3.6% ל-13.6% ובתואר שלישי - מ-2.8% ל-6.6%, בהתאמה.
  • בשנת תשע"ז למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה 10.8 אלף סטודנטים חרדים (יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי). הם למדו בעיקר מקצועות מתחום החינוך וההכשרה להוראה (31.1%) ורק 31.0% מהם היו גברים.
  • בשנה זו, 25.0% מהסטודנטים לתואר ראשון היו מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (אשכולות 10-8). בקרב סטודנטים לתואר שני שיעורם עמד על 32.2% ובתואר שלישי על 38.6%. שיעוריהם של הסטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 3-1) היו 22.5% בתואר הראשון, 19.6% בתואר השני ו-15.3% בתואר השלישי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}