י' טבת, תשע"ז
08 ינואר 2017
003/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתונים מקוריים[1] - חודש אוקטובר 2016 (ממוצע לחודש)

  •  מספר משרות השכיר היה 3.408 מיליון.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 9,592 ש"ח.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים[​2] היה 9,183 ש"ח. 

[1] נתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים. נתונים אלה, בשונה מנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונתיות, חגים וימי פעילות.
[​2] מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}