כ"ה אדר, תשע"ז
23 מרץ 2017
086/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2016:

  • ההשקעות בנכסים קבועים בענפי המשק הסתכמו ב-165.4 מיליארדי ש"ח במחירים שוטפים. ההשקעות בנכסים קבועים עלו ב-12.8%, לאחר ירידה של 1.0% בשנת 2015.

  • ההשקעות בתשתיות, השקעות המשמשות את כלל המשק, הסתכמו ב-25.5 מיליארדי ש"ח במחירים שוטפים. ההשקעות בתשתיות נותרו יציבות בשנים 2015-2016.

  • ההשקעות בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) הסתכמו ב-7.7 מיליארדי ש"ח במחירים שוטפים. ההשקעות בענפים אלו נותרו יציבות לאחר עלייה של 4.9% בשנת 2015.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}