כ' אייר, תשע"ז
16 מאי 2017
133/2017
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הרבעון הראשון של שנת 2017 לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2016 (שינוי בחישוב שנתי):
העלייה המתונה של התוצר ברבעון הראשון השנה משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים שהושפעו מנתוני כלי הרכב ברבעון הרביעי שהיו גבוהים במיוחד יחסית לכל הרבעונים הקודמים  ועליות ביצוא הסחורות והשירותים ובהוצאות לצריכה ציבורית. בנוסף, הייתה ירידה ביבוא סחורות ושירותים.

  • עלייה של 0.6% בתמ"ג העסקי

 

  • ירידה של 1.6% בהוצאה לצריכה פרטית

 

  • ירידה של 6.0% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים)

 

  • עלייה של 8.0% ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק)

 

  • עלייה של 2.5%  בהוצאה לצריכה ציבורית 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}