כ"ז תשרי, תשע"ח
17 אוקטובר 2017
302/2017
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים


 

   המחצית הראשונה של שנת 2017 לעומת המחצית השנייה של שנת 2016 (בחישוב שנתי):

העלייה בתוצר במחצית הראשונה של השנה, משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהוצאה לצריכה ציבורית, ביצוא הסחורות והשירותים ויציבות בהשקעות בנכסים קבועים.

  • עלייה של 1.9% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של 1.1% בהוצאה לצריכה פרטית
  • עלייה של 2.9% בהוצאה לצריכה ציבורית
  • עלייה של 2.1% ביצוא הסחורות והשירותים
  • יציבות בהשקעה בנכסים קבועים
  • ירידה של 4.1% ביבוא סחורות ושירותים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}