כ"ב תמוז, תשע"ז
16 יולי 2017
201/2017
כתב טליה שלם-כהן


 

הרבעון הראשון של שנת 2017  לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2016 (שינוי בחישוב שנתי)[1]:

העלייה בתוצר ברבעון הראשון השנה משקפת עליות ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק) ובהוצאה לצריכה ציבורית וירידות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים.

  • עלייה של 0.5% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של %2.6 בהוצאה לצריכה ציבורית
  • עלייה של %9.7  ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק)
  • ירידה של 1.1% בהוצאה לצריכה פרטית
  • ירידה של 3.4% בהשקעות בנכסים קבועים

 

 

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}