י"ט חשון, תשע"ח
08 נובמבר 2017
325/2017
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר - אוקטובר - 2017

  • בינואר - אוקטובר השנה נרשמו 6.6 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים, (עלייה של 11% לעומת אותה תקופה אשתקד), מתוכן 6.2 מיליון יציאות היו דרך האוויר, (עלייה של 12% לעומת אשתקד).

    אוקטובר - 2017

  • בחודש אוקטובר השנה נרשמו 684 אלף יציאות[1] לחו"ל מתוכן 630 אלף יציאות היו דרך האוויר, 49 אלף יציאות היו דרך היבשה .
  • 3% מכלל היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[2].
  • יוצאים[3] לחו"ל: 630 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש אוקטובר השנה, 597 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אוקטובר, והשאר (32 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ - 70% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים) . 

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
[2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרנים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ
לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}