כ"ז תשרי, תשע"ח
17 אוקטובר 2017
301/2017
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים:

  • בינואר - ספטמבר  השנה נרשמה עלייה של 11% לעומת אותה תקופה אשתקד (5.9 מיליון יציאות[1] לחו"ל). בדרך האוויר נרשמה עלייה של 13% (5.5 מיליון  יציאות לחו"ל).
  • בחודש ספטמבר השנה נרשמו 783 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 727 אלף היו דרך האוויר, 50 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר ( 6 אלף יציאות ) היו דרך הים.
    2% מכלל היציאות היו ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[2].
  • בחישוב מספר היוצאים[3]  לחו"ל בחודש ספטמבר, נרשמו 727 אלף ישראלים, מתוכם 690 אלף יצאו פעם אחת והשאר יצאו פעמיים או יותר .

 נתונים מנוכי עונתיות: (לוח 1)

  • על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, יולי – ספטמבר 2017, 624 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (7.5 מיליון ברמה שנתית) – בדומה לשלושת החודשים הקודמים, אפריל – יוני 2017 .


 

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
[2] אנשים ששהו יותר מ – 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}