י' אדר, תשע"ז
08 מרץ 2017
067/2017
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים

ינואר - פברואר - 2017 לעומת ינואר - פברואר 2016

  • 732 אלף יציאות[1] לחו"ל (עלייה של 12%)
  • דרך האוויר נרשמו 695 אלף יציאות (עלייה של 12%)
  • דרך היבשה נרשמו 37 אלף יציאות(עלייה של 15%) ופחות מאלף יציאות היו בדרך הים .

פברואר 2017

  • יציאות לפי גיל ומין (לוח 3) : אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 25 - 64 היה גבוה יחסית (62%)- כנראה בגלל האחוז הגבוה של הגברים היוצאים בריבוי יציאות .
  • 3% מכלל היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[2].
  • יוצאים[3] לחו"ל : 324 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש פברואר השנה, 304 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש פברואר, והשאר(20 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר ( כ - 77% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ) .

 דצמבר 2016 - פברואר 2017 נתונים מנוכי עונתיות (לוח 1)

  • בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2016 - פברואר 2017), נרשמה עלייה של 3.3% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (ספטמבר- נובמבר 2016) .
  • בדרך האוויר, בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2016 - פברואר 2017), נרשמה עלייה של 4.1% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים. 

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
[2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}