י"ח סיון, תשע"ז
12 יוני 2017
161/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר - מאי - 2017 נתונים מקוריים

 • בינואר - מאי השנה נרשמו 2.4 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים, (עלייה של 13% לעומת אותה תקופה אשתקד), מתוכן 2.3 מיליון יציאות היו דרך האוויר, (עלייה של 14% לעומת אשתקד).

מאי - 2017 נתונים מקוריים

 • בחודש מאי השנה נרשמו 549 אלף יציאות [1] לחו"ל מתוכן 517 אלף יציאות היו דרך האוויר, 24 אלף יציאות היו דרך היבשה ו-8 אלף יציאות היו בדרך הים.

 • 3% מכלל היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת [2].

 • יוצאים [3] לחו"ל: 500 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש מאי השנה, 471 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש מאי, והשאר (29 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ-72% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים).

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה (לוח 1)

 • בניתוח נתונים מנוכי עונתיות של סה"כ יציאות לחו"ל - בשלושת החודשים האחרונים (מרס - מאי 2017), נרשמה עלייה של 4% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2016 - פברואר 2017).

 • בנתוני המגמה בחישוב שנתי של שלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 6%.

  [1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
  [2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
  [3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות.

להודעה המלאה​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}