כ"ב כסלו, תשע"ח
10 דצמבר 2017
361/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר - נובמבר - 2017

  • בינואר - נובמבר השנה נרשמו 7.1 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים, (עלייה של 12% לעומת אותה תקופה אשתקד), מתוכן 6.6 מיליון יציאות היו דרך האוויר, (עלייה של 12% לעומת אשתקד).

נובמבר - 2017

  • בחודש נובמבר השנה נרשמו 458 אלף יציאות[1] לחו"ל מתוכן 430 אלף יציאות היו דרך האוויר, 24 אלף יציאות היו דרך היבשה .
  • 3.5% מכלל היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[2].
  • יוצאים[3] לחו"ל : 414 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש נובמבר השנה, 387 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש נובמבר, והשאר (27 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ - 75% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ) .

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
[2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}