כ"ז אלול, תשע"ז
18 ספטמבר 2017
279/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ערב ראש השנה תשע"ח נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.743 מיליון נפש.[1] האוכלוסייה צפויה להגיע
    ל-10 מיליון תושבים בסוף שנת 2024, ל-15 מיליון תושבים בסוף 2048, ובסוף תקופת התחזית, בשנת 2065, היא צפויה להגיע ל-20 מיליון תושבים.
  • האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.523 מיליון תושבים (74.6% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית - כ-1.824 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית האחרים[2] מונה כ-396 אלף תושבים (4.5%).
  • מאז ראש השנה אשתקד[3] גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-156 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה בשנת תשע"ו היה 1.8%, בדומה לשנים האחרונות.
  • במהלך השנה נולדו בישראל כ-172 אלף תינוקות ונפטרו כ-43 אלף איש.
  • כ-27 אלף איש נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה, מתוכם כ-25 אלף עולים חדשים.


 

[1] נתוני האוכלוסייה הינם ארעיים. אומדן האוכלוסייה אינו כולל אוכלוסיית הזרים שמנתה כ-169 אלף נפש בסוף שנת 2016.
[2] נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים.
[3] בעקבות הבדלים בלוח השנה העברי, הנתונים מתייחסים ל-11.5 החודשים (בקירוב) שחלפו מאז ראש השנה אשתקד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}