כ' אלול, תשע"ז
11 ספטמבר 2017
267/2017
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים: ינואר-אוגוסט 2017 לעומת ינואר-אוגוסט 2016 ( לוח א')

  • 2.4 מיליון כניסות מבקרים1 לישראל (עלייה של 25%).
  • 2.3 מיליון כניסות תיירים 2 (עלייה של 24%)
  • 2.0 מיליון  כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של 21%).
  • 245 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של 50%).
  • 144 אלף כניסות של מבקרי יום 3, (עלייה של 49%), מתוכן 23 אלף כניסות של נוסעים בשיוט4

    נתונים מנוכי עונתיות סה"כ כניסות תיירים: (לוח 2)

    מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (יוני - אוגוסט) נרשמו 3.4 מיליון כניסות תיירים ברמה השנתית ( 280 אלף כניסות בממוצע לחודש ) .

1 "מבקר" תייר ומבקר יום
2 "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
3 "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
4 "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}