י"א טבת, תשע"ז
09 ינואר 2017
005/2017

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

שנת 2016 בהשוואה לשנת 2015 (לוח א'):

  • 3.1 מיליון כניסות מבקרים- ירידה של 1% .
  • 2.9.  מיליון כניסות תיירים2 - עלייה של  3.6%.
  • 2.6 מיליון כניסות תיירים דרך האוויר - עלייה של 4.5%
  • 277  אלף כניסות תיירים בדרך היבשה - ירידה של 4.7% .
  • 170  אלף כניסות של מבקרי יום 3- ירידה של 45% .
  • 75 אלף כניסות של נוסעים בשיוט4-ירידה של 22%.

     

שנת 2016 לפי רבעונים–נתונים מנוכי עונתיות תיירים סה"כ (לוח 2) (תרשים 3) :

  • בשלושת הרבעונים הראשונים של 2016 נרשמו 233 אלף כניסות בממוצע לחודש (2.8 מיליון ברמה שנתית ) ואילו ברבע האחרון (אוקטובר–דצמבר) נרשמו 272 אלף כניסות בממוצע לחודש  – 3.3 מיליון כניסות ברמה שנתית .


1 "מבקר" תייר ומבקר יום
2 "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
3 "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
4 "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}