י"ב שבט, תשע"ז
08 פברואר 2017
036/2017
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ינואר 2017 - נתונים מקוריים ( לוח א')

  • 222 אלף כניסות מבקרים[1] לישראל.

  • 210 אלף כניסות תיירים[2].

  • 188 אלף כניסות תיירים[2] בדרך האוויר.

  • 22 אלף כניסות תיירים[2] בדרך היבשה.

  • 12 אלף כניסות של מבקרי יום[3], לא נרשמו כניסות  של נוסעים בשיוט[4]


    חודש ינואר 2017 נתונים מנוכי עונתיות ומגמה סה"כ תיירים:


מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים נובמבר 2016 – ינואר 2017 נרשמו  3.4 מיליון כניסות תיירים ברמה השנתית (282 אלף בממוצע לחודש) זאת לעומת 2.9 מיליון כניסות ברמה שנתית שנרשמו בחודשים אוגוסט – אוקטובר 2016 (240 אלף כניסות בממוצע).
מניתוח נתוני המגמה של התיירים עולה כי בחודשים נובמבר 2016 – ינואר 2017 נרשמה עלייה של 29% בחישוב שנתי,  בשלושת החודשים שקדמו אוגוסט – אוקטובר 2016 נרשמה עלייה של 41% בחישוב שנתי .


 

[1] "מבקר" תייר ומבקר יום
[2] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
[3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
[4]
"נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}