י' חשון, תשע"ח
30 אוקטובר 2017
314/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בשנת תשע"ז למדו 7,013 סטודנטים לתואר ראשון בכלכלה[1] מתוכם 3,295 נשים (47.0%). הם למדו ב-16 מוסדות לימוד אקדמיים (6 אוניברסיטאות ו-10 מכללות אקדמיות).
 • בשלוש השנים האחרונות חלה ירידה שנתית ממוצעת של כ-10% במספר הסטודנטים החדשים לכלכלה וסה"כ ירידה של 38% בחמש השנים האחרונות.
 • בשנים תשס"ט עד תשע"ז חלה עלייה באחוז הנשים מבין הסטודנטים לכלכלה מ-42.3% ל-47.0%, בהתאמה.
 • הירידה במספר הסטודנטים בקרב הגברים הייתה גדולה יותר מאשר בקרב הנשים (34.9% לעומת 21.2%, בהתאמה).
 • 12.8% מהסטודנטים לכלכלה הינם ערבים, מהם 50.5% נשים (לעומת 46.5% בקרב היהודים). יצוין כי בשנת תשס"ט היוו הנשים הערביות 40.0% מסך הסטודנטים הערבים.
 • בשנים תשס"ט-תשע"ז חלה עלייה של 77.8% במספר הסטודנטים הערבים הלומדים כלכלה. עלייה של 70.9% באוניברסיטאות ועלייה של 87.8% במכללות האקדמיות.
 • בשנים תשס"ט עד תשע"ז חלה ירידה במספר הסטודנטים בעלי תעודת בגרות עם 5 יחידות במתמטיקה (מ-30.2% בתשס"ט ל-26.1% בתשע"ז)ועלייה במספר הסטודנטים בעלי תעודת בגרות עם 3 יחידות במתמטיקה (מ-34.9% בתשס"ט ל-39.2% בתשע"ז) עיקר השינוי היה באוניברסיטאות.
 • ממוצע הציונים בבחינה הפסיכומטרית של הסטודנטים החדשים לכלכלה נמצא בירידה, מ-608 בשנת תשס"ט ל-585 בשנת תשע"ז.
 • בוגרי תואר ראשון בכלכלה עוסקים לרוב במשלח יד הקשור לתחום הלימוד. כמחצית מהם עוסקים במקצוע הקשור לתחום הכלכלה, ואילו רק 6% מבוגרי תואר ראשון בשאר מקצועות הלימוד עוסקים בתחום זה.
 • ענף התעסוקה הנפוץ ביותר בקרב בוגרי תואר ראשון בכלכלה בשנים תשס"ו-תשס"ט הוא ענף השירותים הפיננסיים.
 • מבין 10 ענפי התעסוקה הנפוצים בקרב בוגרי תואר ראשון בכלכלה, השכר הגבוה ביותר היה בענף תכנות מחשבים והשכר הנמוך ביותר בענף חינוך.
 • בכל ענפי התעסוקה השכר הממוצע והחציוני של גברים גבוה מזה של נשים, והשכר הממוצע והחציוני בקרב בוגרי אוניברסיטאות גבוה משל בוגרי המכללות האקדמיות.


[1] לא כולל 2,852 סטודנטים לתואר ראשון בכלכלה שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, מהם 43.9% נשים ו-7.4% ערבים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}