ח' כסלו, תשע"ח
26 נובמבר 2017
344/2017
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-אוקטובר 2017 בהשוואה לינואר-אוקטובר 2016

  •  עלייה של 10% בסך הלינות במלונות התיירות בארץ – 20.4 מיליון לינות.
  • בלינות התיירים[1] נרשמה עלייה של 27% (8.8 מיליון), 43% מסך כל הלינות (37% אשתקד).
  • בלינות הישראלים נרשמו 11.6 מיליון לינות
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 67% לעומת 62% בינואר-אוקטובר 2016.
  • תפוסת החדרים (לוח א) הגידול הגדול ביותר נרשם במחוז ירושלים 64%) לעומת 51% אשתקד) והתפוסה הגבוהה ביותר נרשמה במחוז תל אביב-  72%.

נתונים מנוכי עונתיות

  • הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (אוגוסט-אוקטובר) הייתה 10.9 מיליון לינות.
  • הרמה  השנתית של מספר לינות הישראלים מנוכי עונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים הייתה 13.3 מיליון.


[1] יוזכר שבכניסות תיירים מחו"ל לארץ נרשמה עלייה של 26%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}