כ"ז אייר, תשע"ז
23 מאי 2017
142/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-אפריל 2017 בהשוואה לינואר-אפריל 2017

 • בארבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 6.9 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ.

 • בלינות התיירים [1] נרשמה עלייה של 26% ובסך הלינות נרשמה עלייה של 9%.

 • מספר לינות התיירים היה 3.2 מיליון ושל לינות הישראלים 3.6 מיליון.

 • לינות התיירים היוו 47% מסך כל הלינות לעומת 41% אשתקד.

 • תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-61% לעומת 57% בינואר-אפריל 2016.

 • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 51% במחוז הצפון  ל-65% במחוז תל אביב.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

 • הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (פברואר-אפריל) הייתה 10.3 מיליון לינות לעומת 10.0 מיליון בשלושת החודשים הקודמים.

 • מנתוני המגמה של לינות התיירים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (פברואר - אפריל 2017) נרשמה עלייה  שנתית של 6%.

 • מנתוני המגמה של לינות ישראלים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (פברואר - אפריל 2017) נרשמה עלייה  שנתית של 13%.

  [1] יוזכר שבכניסות תיירים מחו"ל לארץ נרשמה עלייה של 28%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}