א' אלול, תשע"ז
23 אוגוסט 2017
250/2017
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-יולי 2017 בהשוואה לינואר-יולי 2016

  •  עלייה של 9%  בסך הלינות במלונות התיירות בארץ - 13.5 מיליון לינות.
  • בלינות התיירים[1] נרשמה עלייה של 27% (6.1 מיליון), 45% מסך כל הלינות (39% אשתקד).
  • בלינות הישראלים נרשמו 7.4 מיליון לינות
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-65% לעומת 61% בינואר-יולי 2016.
  • תפוסת החדרים (לוח א) במחוז ירושלים עלתה ל-64% לעומת 51% אשתקד ובמחוז תל אביב הגיעה ל-71% (68% אשתקד).

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

  • הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי) הייתה 10.7 מיליון לינות.
  • מנתוני המגמה של לינות התיירים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי 2017) נרשמה עלייה  שנתית של 10%.
  • מנתוני המגמה של לינות ישראלים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי 2017) נרשמה ירידה  שנתית של 7%.


 

[1] יוזכר שבכניסות תיירים מחו"ל לארץ נרשמה עלייה של 24%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}