א' אב, תשע"ז
24 יולי 2017
214/2017
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-יוני 2017 בהשוואה לינואר-יוני 2016

  • במחצית הראשונה של השנה נרשמו 11.2 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ (עלייה של 11%).
  • בלינות התיירים[1] נרשמה עלייה של 26%.
  • מספר לינות התיירים היה 5.2 מיליון ושל לינות הישראלים 6.0 מיליון.
  • לינות התיירים היוו 47% מסך כל הלינות לעומת 41% אשתקד.
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-65% לעומת 60% בינואר-יוני 2016.
  • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 55% במחוז הצפון  ל-70% במחוז תל אביב.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

  • הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני) הייתה 10.5 מיליון לינות לעומת 10.3 מיליון בשלושת החודשים הקודמים.
  • מנתוני המגמה של לינות התיירים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2017) נרשמה עלייה  שנתית של 10%.
  • מנתוני המגמה של לינות ישראלים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2017) נרשמה ירידה  שנתית של 3%.


 

[1] יוזכר שבכניסות תיירים מחו"ל לארץ נרשמה עלייה של 26%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}