ד' אייר, תשע"ז
30 אפריל 2017
119/2017
כתב מופאק סיף, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

   ינואר - מרץ 2017 לעומת אוקטובר- דצמבר  2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)
·   יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-1.8%
·   סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-8.3%
·   מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-2.5%
·   יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) ירד ב-9.1%
·   מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.4%

   ינואר - פברואר 2017 לעומת נובמבר – דצמבר 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)
·   מדד הייצור התעשייתי עלה ב-1.6%
·   מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-0.4%
    מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-1.5%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}