י"ג טבת, תשע"ח
31 דצמבר 2017
388/2017
כתב מופאק סיף, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ספטמבר-נובמבר 2017 לעומת יוני - אוגוסט 2017 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-12.0%
  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-0.6%
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2%
  • סך הרכישות בכרטיסי האשראי עלה ב-8.7%
  • מדד המכירות ברשתות השיווק עלה ב-6.4%

ספטמבר - אוקטובר 2017 לעומת יולי– אוגוסט 2017 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • מדד הייצור התעשייתי ירד ב-7.2%
  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-2.7%
  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-0.3%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}