ב' אדר, תשע"ז
28 פברואר 2017
061/2017
כתב אמיר דוידסון
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נובמבר 2016 – ינואר 2017 לעומת אוגוסט - אוקטובר 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) עלה ב-17.9%
  • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-9.0%
  • מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-1.1%
  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) ירד ב-2.0%
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8%

   נובמבר - דצמבר 2016 לעומת ספטמבר – אוקטובר 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-7.3%
  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-2.6%
  • מדד הפדיון כלל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-0.3%
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}