י"ט טבת, תשע"ז
17 ינואר 2017
016/2017


 
בקרב בני 20 ומעלה

פניות למוסד לביטוח לאומי

 

 •  28% מהאוכלוסייה בישראל (שהם כ-1.5 מיליון איש) השתמשו בשנה האחרונה בשירותי המוסד לביטוח לאומי, כגון הסדרת אישורי זכאות, אוכלוסין, קבלת קצבאות, ועדות רפואיות (לא כולל קצבאות המשולמות באופן אוטומטי). יהודים[1] וערבים פנו בשיעור דומה.

 

 • מרבית הפונים, 69%, קיבלו את השירות באמצעות מפגש אישי עם פקיד.

 

 • שיעור הפונים למוסד לביטוח לאומי בערים הגדולות[2] נע בטווח שבין 24% בירושלים (יהודים וערבים בשיעור דומה), ל-28% בפתח תקווה, אשדוד ונתניה.

 

הערכת איכות השירות של המוסד לביטוח לאומי

 • 63% מהפונים היו מרוצים מהשירות שקיבלו. 37%, שהם כ-541 אלף איש, לא היו מרוצים מהשירות.

 

 • כשני שלישים (67%) מעידים כי קיבלו מידע ברור ומדויק לגבי תהליך קבלת השירות במוסד לביטוח לאומי (הכוונה לתנאים מוקדמים לקבלת השירות, המסמכים הנדרשים וכדומה).

 

 • 31% מהיהודים ו-36% מהערבים לא קיבלו מידע מדויק[3] לגבי תהליך קבלת השירות.

 

 • ל-41% מהפונים הפריע זמן ההמתנה לקבלת השירות.

 

 • 36% לא היו מרוצים משעות הפעילות של משרדי המוסד לביטוח לאומי - 38% מהיהודים ו-27% מהערבים.

 

 •  63% מהפונים היו מרוצים מיחס עובדי המוסד לביטוח לאומי, יהודים וערבים בשיעור דומה. כשליש -  32%, שהם  474  אלף פונים -  לא היו מרוצים מיחס העובדים נותני השירות.

 

 • פחות ממחצית מהציבור (42%) מעריכים באופן חיובי את תפקוד המוסד לביטוח לאומי, ערבים יותר מיהודים (53% לעומת 39%, בהתאמה).

 

 • מבין המשתמשים בשירותי המוסד לביטוח לאומי, שיעורי המעריכים באופן חיובי גבוהים יותר - 62% מהערבים ו-53% מהיהודים מעריכים את שירותיו באופן חיובי.

 

 • כמחצית (48%) מהאוכלוסייה סבורים כי המוסד לביטוח לאומי נותן שירותים באופן שוויוני ללא הבדל מין, גיל ומגזר לכל קבוצות האוכלוסייה. ערבים ויהודים סבורים כך בשיעור דומה.

 

 • מבין הפונים למוסד לביטוח לאומי, 57% סבורים כי הוא נותן שירות באופן שוויוני לכלל האוכלוסייה.

 

המחלקות לשירותים חברתיים

7% מהאוכלוסייה, כ-367 אלף איש, השתמשו בשנה האחרונה בשירותי הרווחה, כגון מפגש עם עובד, קבלת אישורים. השיעור בקרב הערבים (11%) גבוה מהשיעור בקרב היהודים (6%). לשאלה האם השירות שקיבלו עזר להם להתמודד עם הבעיה שבגללה פנו ללשכת הרווחה, קצת יותר ממחצית (57%) ענו בחיוב, 42% ענו בשלילה.

[1]  בהודעה זו, בכל מקום שמוזכרים יהודים, הכוונה ליהודים ו'אחרים' – נוצרים שאינם ערבים וחסרי סיווג דת.
[2]  ערים המונות 200 אלף תושבים ויותר: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה ובאר שבע.
[3]  'לא כל-כך' או 'בכלל לא'.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}