כ"ו חשון, תשע"ח
15 נובמבר 2017
335/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בסוף 2016 חיו בישראל 2.852 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם 33% מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-2.042 (71.6%) מיליון ילדים יהודים, 722 אלף ילדים ערבים (25.3%) ועוד 88 אלף ילדים (3.1%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).
 • בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה הוא כ-40%; בחיפה ותל אביב-יפו הילדים מהווים כחמישית (23% ו-21%, בהתאמה) מאוכלוסיית העיר.
 • מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית (במשקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה 2.43 בממוצע ברמה הארצית. מבין הערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש -3.53, בבני ברק - 3.40 ובירושלים - 3.04. בעיר בת ים נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.78.
 • מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים (כ-92% מהילדים). כ-219 אלף ילדים, שהם כ-8% מהילדים, גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד-הורית גרו עם אמם (90%).
 • במהלך 2015 נישאו בישראל 828 נערות עד גיל 17. כ-95% מהנערות שנישאו היו מוסלמיות.
 • בשנת 2016 נולדו 181,405 ילדים. שיעור הפריון הכולל[1] של הנשים בישראל נאמד ב-3.11 ילדים בממוצע לאישה.
 • בשנת 2016, 302 נערות עד גיל 17 ילדו, מתוכן 243 מוסלמיות ו-53 יהודיות. לכ-6% מהנערות לא הייתה זו לידה ראשונה.
 • בין השנים תש"ע (2009/10) לתשע"ו (2015/16) חלה עלייה בשיעורי הלמידה בגנים הציבוריים בגילים 5-3, מ-826 תלמידים לאלף ילדים ל-920 תלמידים לאלף. את העלייה אפשר לייחס להחלטת הממשלה 4088 מינואר 2012, בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, להרחיב את חוק לימוד החובה וליישמו גם על הגילים 4-3, החל בתשע"ג (2012/13).
 • שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הניגשים לבחינות הגיע בתשע"ו (2015/16) ל-74.7%, לעומת 74% בתשע"ה.
 • בשנת תשע"ז (2016/17) למדו 1,822 בני נוער (בגילי 17-12) לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהשוואה לשנה הקודמת - תשע"ו (2015/16), גדל מספר בני הנוער שלמדו לתואר ראשון (עלייה של 0.8%).
 • ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים הייתה גבוהה פי 1.3 מההכנסה למשק בית ללא ילדים (17,811 ש"ח ו-14,074 ש"ח, בהתאמה) וההוצאה הכספית הממוצעת הייתה גבוהה פי 1.5 (15,527 ש"ח ו-10,564 ש"ח, בהתאמה).
 • לפי דיווחי המשטרה (תיקי ת"ד,[1]  כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון) בשנת 2016 נפגעו בתאונות דרכים עם נפגעים 2,777 ילדים בגיל 14-0. מתוכם, נהרגו 31 ילדים, 187 נפצעו קשה ו-2,559 נפצעו קל. זוהי ירידה של כ-0.4% בהשוואה למספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2015 (2,788). 

[1] שיעור פריון כולל בתקופה מסוימת הוא מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה, בהנחה שבמשך תקופת הפריון שלה (גילים 49-15) יתקיימו התנאים הבאים:
א. סיכוייה ללדת בכל גיל יהיו בהתאם לשיעורי הפריון הסגוליים לפי גיל שהיו קיימים באותה תקופה.
ב. האישה תחיה עד סוף תקופת הפריון שלה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}