ל' שבט, תשע"ז
26 פברואר 2017
059/2017
כתבו ליאור ישעיהו, אורנה סטמקר-כהן (תחום חקלאות,סביבה ואנרגיה)


 

אספקת אנרגיה ראשונית

  • אספקת אנרגיה ראשונית[1] הסתכמה בשנת 2015 ב-22,584 אלפי שעט"ן (שווה ערך לטון נפט) - עלייה של  5.3% לעומת שנת 2014 (21,450 אלפי שעט"ן).
  • יחס האנרגיה (היחס בין אספקת אנרגיה ראשונית ובין התוצר המקומי הגולמי)[2] עלה בשנת 2015 בשיעור של 2.7% לעומת ירידה בשיעור של 7.3% בשנת 2014.

 

 

צריכה סופית של אנרגיה[3]

  • הצריכה הסופית במשק של מוצרי נפט[4] וחשמל עמדה על 13,174 אלפי שעט"ן - עלייה של 3.5% לעומת 2014 (12,727 אלפי שעט"ן):
  • צריכת סך כל מוצרי הנפט הסתכמה ב-8,432 אלפי שעט"ן - עלייה של 2.9% לעומת 2014.
  • צריכת חשמל הסתכמה ב-4,742 אלפי שעט"ן - עלייה של 4.7% לעומת 2014.

 

 

התמרת אנרגיה[5] - ייצור חשמל ותוצרי זיקוק נפט

  • סך ייצור החשמל בשנת 2015 עלה ב-4.8% לעומת שנת 2014 ועמד על 64,230 מיליוני קוט"ש. ייצור החשמל ע"י יצרניות פרטיות היווה 21.2% מסך הייצור לעומת 15.6% בשנת 2014.
  • בשנת 2015, תמהיל הדלקים לייצור חשמל היה כלהלן: 52.3% פחם, 46.4% גז טבעי ו-1.3% דלקים פוסיליים אחרים.
  • בין השנים 2014 ו-2015 צריכת הפחם לייצור חשמל ירדה ב-2.6%, ובמקביל עלתה צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל ב-7.3%.
  • בשנת 2015, זיקוק מוצרי הנפט הסתכם ב-14,291 אלפי שעט"ן - כמעט ללא שינוי לעומת השנה הקודמת.

 

 

יבוא ויצוא של מוצרי נפט

  • יבוא מוצרי נפט, הסתכם בשנת 2015 ב-1,816 אלפי שעט"ן, עלייה בשיעור של 16.3% לעומת 2014.
  • יצוא כלל מוצרי הנפט ירד בשנת 2015 בשיעור של 6.0% לעומת 2014. התרומה הבולטת לסך השינוי ביצוא הגיעה מיצוא סולר שירד בשיעור של 8.8%.

 

 

אנרגיה מתחדשת

 • צוא כלל מוצרי הנפט ירד בשנת 2015 בשיעור של 6.0% לעומת 2014. התרומה הבולטת לסך השינוי ביצוא הגיעה מיצוא סולר שירד בשיעור של 8.8%.

 

 


 

 


 

 

[1] אספקת אנרגיה ראשונית - האנרגיה שעמדה לרשות המשק בתקופת הדיווח תוך התייחסות להפקה מקומית, יבוא, יצוא, תדלוק אניות ושינוי במלאי.
[2] יחס אנרגיה - היחס בין אספקת האנרגיה הראשונית (באלפי שעט"ן) לבין התוצר המקומי הגולמי במיליוני ש"ח קבועים (של שנת 2010). יחס זה מצביע על יעילות ניצול האנרגיה ביחס לתמ"ג וככל שהיחס נמוך יותר, כך יעילות ניצול האנרגיה גבוהה יותר.
[3] צריכה סופית של אנרגיה - מייצגת את השימוש שנעשה באנרגיה בתוך המשק, למעט שימוש על ידי יצרני האנרגיה (כמו בתי הזיקוק או חברת החשמל).
[4] מוצרי נפט נוצרו מזיקוק נפט גולמי.
[5] תהליך שינוי תצורת אנרגיה לתצורות אנרגיה אחרות. לדוגמה, שרפת פחם או גז טבעי לייצור חשמל בתחנות הכוח.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}