כ"ד אלול, תשע"ז
15 ספטמבר 2017
277/2017
כתב בועז בן-אהרון, תחום ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באוגוסט 2017, בהשוואה ליולי 2017, והגיע לרמה של 100.2 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). המדד ללא דיור עלה אף הוא ב-0.3% והגיע לרמה של 99.5 נקודות, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה עלו ב-0.2% כל אחד והגיעו לרמה של 100.2 ו-100.1 נקודות, בהתאמה.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות טריים ב-5.4%, תרבות ובידור ב-1.8%, תחבורה ב-0.7% ודיור ב-0.6%.
  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-3.6%, תקשורת ב-2.4% ופירות טריים ב-1.6%.
  • מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.2%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה עלו ב-0.1%, כל אחד; לעומתם המדד ללא דיור ירד ב-0.4%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2017 לעומת אוגוסט 2016) ירד המדד הכללי והמדד ללא ירקות ופירות ב-0.1% כל אחד, המדד ללא אנרגיה ירד ב-0.4% והמדד ללא דיור ירד ב-0.6%.
  • מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות עלה בחודש אוגוסט 2017 ב-0.4%, המדד ללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב-0.5% והמדד ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב-0.3%.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין מאי 2017 – אוגוסט 2017, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.1%, כל אחד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}