כ"ו חשון, תשע"ח
15 נובמבר 2017
338/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באוקטובר 2017, בהשוואה לספטמבר 2017, והגיע לרמה של 100.6 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו אף הם ב-0.3% והגיעו לרמת מדד של 100.5 ו-100.4 נקודות, בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.4% והגיע לרמה של 99.8 נקודות.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-6.1% וירקות טריים ב-3.2%.
  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים ב-1.1% וריהוט וציוד לבית ב-0.6%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.4%, כל אחד; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.1%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2017 לעומת אוקטובר 2016) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.2%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-0.2%. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה נותר ללא שינוי ומדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.4%.
  • מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות עלה בחודש אוקטובר 2017 ב-0.2%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב-0.1% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות נותר ללא שינוי.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין יולי 2017 – אוקטובר 2017, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%. לעומתו, הקצב השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור והקצב השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור נותר ללא שינוי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}