כ"א סיון, תשע"ז
15 יוני 2017
170/2017
כתב בועז בן-אהרון, תחום ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% במאי 2017, בהשוואה לאפריל 2017, והגיע לרמה של 100.7 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). המדד ללא דיור עלה ב-0.6% והגיע לרמה של 100.6 נקודות. המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה עלו ב-0.3% כל אחד, והגיעו לרמה של 100.5 נקודות כל אחד.

  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-10.9% וירקות ופירות ב-1.6%.

  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: תקשורת ב-0.6% ודיור ב-0.3%.

  • מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.7%, המדד ללא דיור עלה אף הוא ב-0.7%, המדד ללא אנרגיה עלה ב-0.5% והמדד ללא ירקות ופירות עלה ב-0.4%.

  • בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2017 לעומת מאי 2016) עלה המדד הכללי ב-0.8%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה עלו ב-0.6% כל אחד והמדד ללא דיור עלה ב-0.5%.

  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין פברואר 2017 – מאי 2017, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.2%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-1.5% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.9%.

להודעה המלאה​​​​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}