כ"ז כסלו, תשע"ח
15 דצמבר 2017
370/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בנובמבר 2017, בהשוואה לאוקטובר 2017, והגיע לרמה של 100.3 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירדו אף הם ב-0.3% והגיעו לרמת מדד של 99.5 ו-100.1 נקודות, בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 100.4.
  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים ב-7.3%, תרבות ובידור ותחבורה ב-0.4%, כל אחד.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-2.0%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.1%. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.4%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2017 לעומת נובמבר 2016) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.2%. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.4%.
  • מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו בחודש נובמבר 2017 ב-0.1%, כל אחד. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא דיור נותר ללא שינוי.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין אוגוסט 2017 – נובמבר 2017, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.2%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.9% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.3%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}