ט' טבת, תשע"ח
27 דצמבר 2017
385/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבעון השלישי של שנת 2017

  • הרעה במדד תנאי הסחר (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) זה הרבעון השני ברציפות.
  • מדד מחירי יבוא הסחורות עלה זה הרבעון השלישי ברציפות.
  • מדד המחירים של יצוא ענף ייצור תרופות עלה ב-2.4%, לאחר ירידות של שני רבעונים רצופים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}