כ"ג אדר, תשע"ז
21 מרץ 2017
082/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
שנת 2016 - על פי נתונים מקוריים במחירים קבועים

  • עלייה של 4.2% בפדיון סך ענפי הכלכלה לעומת שנת 2015.

  • ירידה של 0.8% בפדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה לעומת שנת 2015.

  • עלייה של 5.9% בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים לעומת שנת 2015.
 

חודשים נובמבר 2016 - ינואר 2017 בהשוואה אוגוסט - אוקטובר 2016 (על פי נתוני מגמה)

  • עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 4.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.2%.

  • עלייה בפדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה בשיעור של 6.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.7%.

  • עלייה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 4.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.7%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}