כ"ו חשון, תשע"ח
15 נובמבר 2017
337/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים באוקטובר 2017
  • עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים באוקטובר 2017
  • עליה של 0.6% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור באוקטובר 2017
  • ירידה של 1.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות באוקטובר 2017
  • עליה של 1.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה באוקטובר 2017
  • עליה של 1.5% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות באוקטובר 2017
  • עליה של 1.1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים באוקטובר 2017


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}