י"ב חשון, תשע"ח
01 נובמבר 2017
322/2017
כתב אביתר קירשברג, תחום מדע וטכנולוגיה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

2015:

  • סך ההוצאה[1] למו"פ של חברות הזנק עמדה על 6,975 מיליוני ש"ח, שהם 15% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי.
  • חברות הזנק מהוות נתיב משמעותי לשילוב ידע והתמחות מחו"ל במשק הישראלי, ו-43% מסך רכישת שירותי המו"פ מחברות שאינן קשורות בחו"ל מבוצעים על ידן.
  • חלק הארי מהמו"פ של חברות הזנק היה בתחום התוכנה - 54.4%, ולאחר מכן בהפרש ניכר היו תחום הציוד הרפואי - 14.0% ותחום התרופות - 12.7%.
  • עלות העבודה הממוצעת[2]  למשרה מלאה במו"פ בחברות הזנק גבוהה מזו שבחברות  אחרות [3] ב-16% - 308 אלפי ש"ח לעומת 265 אלפי ש"ח, בהתאמה.
  • סך הוצאות המו"פ של מרכזי המו"פ עמד על 22.3 מיליארד ש"ח, שהם 47% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי.
  • במרכזי המו"פ היו 30.6 אלף משרות שכיר במו"פ, מהן 87% משרות של בעלי תואר אקדמי.


 

[1] כוללת את עלות העבודה, הוצאות על חומרי גלם וחומרי עזר למו"פ, הוצאות אחרות כולל תקורה, ותשלומים לגורמים חיצוניים עבור עבודות מחקר ופיתוח בתוספת השקעות בנכסים קבועים לשם מו"פ.
[2] בעשירון החמישי המהווה אומדן לעלות העבודה החציונית.
[3] חברות אחרות הן חברות שאינן חברות הזנק או מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות (ראו ההגדרות וההסברים).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}