כ"ד תמוז, תשע"ז
18 יולי 2017
205/2017
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

על פי נתוני המגמה של החודשים אפריל - יוני 2017

  • עלייה של  4.2% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי.
  • שיעור המשרות הפנויות[1] בממוצע הוא 3.79%

שיעור משרות פנויות לפי ענפים

  • בענפי אירוח ואוכל ובענף הבינוי נרשם שיעור המשרות הפנויות הגבוה ביותר מבין כלל הענפים
  • בתעשייה נרשם גידול חד בשיעור המשרות הפנויות של יותר מ 40% בהשוואה לרבעון השני של שנת 2015

משרות פנויות לפי מחוז על פי נתונים מקוריים

  • במחוז הדרום נאמד שיעור המשרות הפנויות הגבוה ביותר מבין כל המחוזות.
  • במחוז הצפון חל גידול חד ועקבי בשיעור המשרות הפנויות לעומת הרבעון השני שנת 2015

משרות פנויות לפי משלח יד 2016-2014 על פי נתונים מקוריים 

  • גידול ניכר חל בשיעור המשרות הפנויות במשלח יד לעובדים בלתי מקצועיים (משלח יד זה כולל טבחים, נהגים ,עובדי בניין לא מקצועיים וכדומה)
 

[1] שיעור משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) X 100


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}