כ"א סיון, תשע"ז
15 יוני 2017
167/2017


 

על פי נתוני המגמה של החודשים מרס-מאי 2017
•           עלייה של  7.7% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי.
•           אחוז המשרות הפנויות [1] בממוצע הוא 3.79% .
על פי נתונים מקוריים
•           גידול ניכר בביקוש למהנדסים (ממוצע הביקוש למהנדסים בשנת 2016 עמד על 6,056 משרות לעומת 7,127 בחודשים מרס-מאי 2017)

[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) X 100

להודעה המלאה​​​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}