כ"ג תמוז, תשע"ז
17 יולי 2017
203/2017
כתבו מירי אלון (תחום השכלה גבוהה ומדע ), אביאל קרנצלר (תחום השכלה גבוהה ומדע)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • 30,007 (5.6%) ממקבלי תארים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בין השנים תשמ"א-תש"ע
  (2009/10-1980/81), שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר  נכון לשנת 2016.
 • אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה במיוחד בקרב מקבלי תארים בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה מאשר מקבלי תארים בתחומי מדעי הרוח והחברה - פי 1.6 בתואר ראשון, פי 2.5 בתואר שני ופי 3.3 בתואר שלישי.
 • חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר בקרב מקבלי תואר שלישי היה במתמטיקה (24.1%) ובמדעי המחשב (19.3%).
 • בקרב מקבלי תואר שני ברפואה אחוז השוהים בחו"ל גבוה יחסית והוא עומד על 9.3%.
 • חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר בקרב מקבלי תואר שני היה במוזיקה (21.1%), במתמטיקה (15.4%) ובמדעי המחשב (14.8%).
 • אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר, אשר קיבלו את התואר הראשון שלהם מאוניברסיטאות, היה גבוה משמעותית מזה של מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, ממכללות אקדמיות לחינוך ומהאוניברסיטה הפתוחה, והגיע ל-7.4%.[1]
 • אחוז הגברים השוהים בחו"ל שלוש שנים גבוה יותר מאחוז הנשים (6.7% בהשוואה ל-4.8%, בהתאמה).
 • אחוז היהודים השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה יותר מאחוז הערבים (5.7% לעומת 2.2%, בהתאמה), למעט בתואר שלישי (10.4% לעומת 11.5%, בהתאמה).
 • אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר היה גבוה יחסית בקרב ילידי חו"ל, ובמיוחד בקרב ילידי בריה"מ (לשעבר), אורוגואיי וארגנטינה שקיבלו תואר שלישי בארץ (29%, 20.5% ו-19.6%, בהתאמה), ובקרב ילידי ארצות הברית וקנדה שקיבלו בארץ תואר שני ברפואה (27.7% ו-29.1% בהתאמה).
 • המאזן בין היוצאים החדשים לחו"ל (מ-2011 ואילך) לבין השבים הוא שלילי אך יציב.[2]


 

[1] רוב מקבלי התארים בשנים המוקדמות יותר היו מהאוניברסיטאות, וכפי שנזכר לעיל יש קשר בין מועד קבלת התואר לאחוז השוהים בחו"ל. עם זאת, מבדיקה נמצא כי גם בשנים מאוחרות יותר אחוז בוגרי האוניברסיטאות השוהים שהייה ממושכת בחו"ל גבוה יותר  מבוגרי המכללות.
[2] שיעור השבים מתייחס לאלה ששהו בארץ שנתיים ברציפות. לדוגמה שיעור השבים בשנת 2016 מתייחס לאלה ששהו בארץ בשנים 2016-2015.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}