כ"ו כסלו, תשע"ח
14 דצמבר 2017
367/2017
כתבו גיל יסעור (תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל), צופיה פישמן (תחום מאזן תשלומים)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
  • העודף[1] בחשבון השוטף הסתכם ב-2.2 מיליארד דולר, ירידה לעומת עודף של 2.7 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • מאזן הסחורות והשירותים[2] הסתכם בעודף של 0.7 מיליארד דולר, ירידה לעומת עודף של 1.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • השקעות של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים, ירדו ב- 0.4 מיליארד דולר בהמשך לירידה של 0.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של 1.7 מיליארד דולר, בהמשך לעליה של 1.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • השקעות של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחירים, עלו ב- 0.1 מיליארד דולר לאחר עליה של 2.9 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב-0.6 מיליארד דולר, מזה 0.35 מיליארד דולר תוצאה של רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל והסתכמו בסוף יוני ב-111.1 מיליארד דולר.
  • חוב חיצוני נטו: עליה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם ב-150.4 מיליארד דולר בהשוואה ל-129.6 ברבעון המקביל אשתקד.

[1] בדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיות
[2] בדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיות


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}