י' אדר, תשע"ז
08 מרץ 2017
068/2017
כתבו צופיה פישמן (תחום מאזן תשלומים), גיל יסעור (תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בשנת 2016 (נתונים מקוריים):

 • העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-12.4 מיליארד דולר, זאת בהמשך לעודף של 13.7 מיליארד דולר בשנת 2015 ועודף של 11.9 מיליארד דולר בשנת 2014.

 • העודף בחשבון הסחורות והשירותים של הסתכם ב- 7.1 מיליארד דולר, לאחר עודף של 9 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 5.6 מיליארד דולר בשנת 2014.

 • יצוא הסחורות והשירותים עלה ב-3.2% בהשוואה לשנת 2015 והסתכם ב-94.9 מיליארד דולר, יבוא הסחורות והשירותים גדל ב-5.8% והוא הסתכם ב-87.8 מיליארד דולר.

 • גידול של 25.1 מיליארד דולר בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, זאת בהמשך לגידול של 23.5 מיליארד דולר בשנת 2015 וגידול של 25.7 מיליארד דולר בשנת 2014.

 • ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב-18.0 מיליארד דולר, בהשוואה לעליה של 9.4 מיליארד דולר בשנת 2015, ו- 9.7 מיליארד דולר בשנת 2014.

 • יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב-8.5 מיליארד דולר, לעומת עלייה של 7.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת, ולעליה של 7.4 מיליארד דולר בשנת 2014, והסתכמו בסוף השנה ב-98.4 מיליארד דולר[1].

 • חוב חיצוני נטו: עודף נכסים על התחייבויות בסך 129.2 מיליארד דולר בסוף שנת 2016.

 • חדש - יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק)  הסתכם ב- 19.6 מיליארד דולר, עליה של 2.5 מיליארד דולר לעומת שנת 2015.

ברבעון הרביעי של שנת 2016:

 • העודף בחשבון השוטף- לאחר ניכוי עונתיות- הסתכם ב- 3.3 מיליארד דולר.

 • ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-7.0 מיליארד דולר בהשוואה לעליה של 10.8 מיליארד ברבעון הקודם.

 • ההשקעות של תושבי חו"ל בארץ עלו ב-4.2 מיליארד דולר לאחר עליה של 7.0 מיליארד דולר ברבעון הקודם. 

[1] כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}