כ' אלול, תשע"ז
11 ספטמבר 2017
268/2017
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים באוגוסט עומד על 11%- (ביולי 13%- ).
  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 15%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 8%-.
  • מדד אמון הצרכנים במדינות אירופה:  
    •  בצרפת, גרמניה, אוסטריה, הולנד וספרד ניתן להבחין במגמת שיפור.
    • בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. גם באיטליה ניכרת החמרה במדד אמון הצרכנים לעומת ינואר 2016.
    • במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי באוגוסט 2017 כמו בשנים הקודמות.
  • באוגוסט 2017 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 124 (ביולי 116).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}