כ"ג חשון, תשע"ח
12 נובמבר 2017
327/2017
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים באוקטובר עומד על 9%- (בספטמבר 12%-).
  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 17%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 7%-.
  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 14%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 7%-.
  • מדד אמון הצרכנים במדינות אירופה: בגרמניה, אוסטריה והולנד ניתן להבחין במגמת שיפור. בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. בצרפת, נצפית מגמת החמרה בחודשים האחרונים. במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי באוקטובר 2017 כמו בשנים הקודמות.
  • באוקטובר 2017 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 128 (בספטמבר 122). 

[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}