ט"ו אייר, תשע"ז
11 מאי 2017
127/2017
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)


 
 • מדד אמון הצרכנים באפריל עומד על 12%-, בדומה לחודש שקדם לו (11%-).

 

 • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 24%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית [1], שאצלה ערך המדד הוא 10%-.

 

 • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 18%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 9%-.

 

 • מדד אמון הצרכנים במדינות אירופה:

 

  • בצרפת, גרמניה, אוסטרייה, הולנד וספרד ניתן להבחין במגמת שיפור (על אף שבצרפת נותר ערך שלילי המעיד על פסימיות).

 

  • בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. גם באיטליה ניכרת החמרה במדד אמון הצרכנים לעומת ינואר 2016.

 

  • במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי באפריל 2017 כמו בשנים הקודמות.

 

 • באפריל 2017 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 119 (122 במרץ).

 

[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}