ט"ז תמוז, תשע"ז
10 יולי 2017
196/2017
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים ביוני עומד על 9%-, (11%- במאי).

  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 19%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 7%-.

  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 15%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 6%-.

  • מדד אמון הצרכנים במדינות אירופה

  1. בצרפת, גרמניה, אוסטריה, הולנד וספרד ניתן להבחין במגמת שיפור.
  2. בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016. גם באיטליה ניכרת החמרה במדד אמון הצרכנים לעומת ינואר 2016.
  3. במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי ביוני 2017 כמו בשנים הקודמות.

  • ביוני 2017 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 126 (123 במאי).


 

[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}