ט"ז שבט, תשע"ז
12 פברואר 2017
041/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים בינואר עומד על 14%- (בחודש הקודם 12%-).

  • במאזן המתייחס להערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית חלה החודש ירידה: ערכו עומד על 2%, לאחר שבחודש הקודם הוא עמד על 7%.

  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 24%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 12%-.

  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 22%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם עומד ערך המדד על 10%-.

  • מדד אמון הצרכנים היחסי בינואר עומד על 114 (בחודש הקודם עמד על 119).

    השוואה רב-שנתית,2016-2013

  • מדד אמון הצרכנים השתפר ב-4 השנים האחרונות, ובשנת 2016 (ממוצע שנתי) הוא עמד על 14%-.

  • השיפור באמון הצרכנים מתבטא במרבית הגורמים המרכיבים את המדד, בעיקר בהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה (שבה עלה המאזן מערך של %34- בשנת 2013, לערך של 12%- ב-2016) ובהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית (שעלה מערך של %10- בשנת 2013, לערך של %5 ב-2016).

  • הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים היחסי ב-2016 עמד על 113 והוא גבוה מהממוצע השנתי ב-4 השנים האחרונות (96 ב-2015, 77 ב-2014, ו-67 ב-2013). 

[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}