כ"ג ניסן, תשע"ז
19 אפריל 2017
103/2017
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • מדד אמון הצרכנים במרס עלה ל-11%-, מ-16%- בחודש פברואר.

 • שיפור חל במאזן המתייחס לציפיות לגבי חסכון של משק הבית שעלה ל-18%- (34%- בפברואר).

 • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 25%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית [1], שאצלה ערך המדד עלה ל-8%- (14%- בפברואר).

 • בקרב הלא מועסקים עומד ערך המדד על 20%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד עלה ל-7%- (15%- בפברואר).

 • מדד אמון הצרכנים במדינות אירופה: 

  • ברוב המדינות, חל שיפור בערך מדד אמון הצרכנים, אך הוא נותר שלילי במהלך השנתיים האחרונות.

  • במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי במרץ 2017 כמו בשנים הקודמות.

  • בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016.

 • במרץ 2017 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 122 (108 בפברואר).

[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}