כ"ט תשרי, תשע"ח
19 אוקטובר 2017
305/2017
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 • מדד אמון הצרכנים בספטמבר עומד על 12%- בדומה לאוגוסט (11%- ).
 • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 25%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 9%-.
 • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 17%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 8%-.

 • מדד אמון הצרכנים במדינות אירופה

  • בגרמניה, אוסטריה והולנד ניתן להבחין במגמת שיפור.
  •  בממלכה המאוחדת ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016.
  • במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות חיובי בספטמבר 2017 כמו בשנים הקודמות.

 • בספטמבר 2017 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל על 122 (באוגוסט 124).


 

[1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}