ט' אלול, תשע"ז
31 אוגוסט 2017
257/2017
כתבה נאוה ברנר, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים החברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בחברות למסחור הידע, ניכרת בשנת 2016 עלייה בדיווחים על גילויים, במספר הסכמי הרישיון ובבקשות חדשות לרישום פטנטים וירידה במספר חברות ההזנק שבהם היו החברות למסחור ידע מעורבות.
  • בהכנסות מקניין רוחני חלה ירידה בשנת 2015 לעומת 2014.
  • בהוצאות החברות חלה ירידה בשנת 2016 לעומת 2015 ועלייה במספר העובדים המקצועיים.
  • בשנת 2016 הגישו חוקרי האוניברסיטאות ומכוני המחקר השונים כ-1,328 דיווחים על גילויים לבדיקה בחברות למסחור ידע, עלייה של 32% לעומת השנה הקודמת. כ-605 מהדיווחים היו בחברות שליד האוניברסיטאות, עלייה של 17% לעומת שנת 2015.
  • חברות למסחור ידע הגישו בשנת 2016 635 בקשות מקוריות לרישום פטנטים, לעומת 509 בשנת 2015, עלייה של 25%.
  • בשנת 2016 אושרו 813 בקשות לפטנטים לעומת 540 בקשות שאושרו בשנת 2015.
  • בשנת 2016 חברות למסחור ידע היו מעורבות בהקמת 34 חברות הזנק, 65% מהן הוקמו על ידי החברות שליד האוניברסיטאות.
  • ההכנסות ממכירת קניין רוחני ומתמלוגים ב-2015 הסתכמו ב-1,507 מיליוני ש"ח, לעומת 1,702 מיליוני ש"ח בשנת 2014, ירידה של 11%; 97% מההכנסות היו מחברות שליד האוניברסיטאות.
  • מהשוואה בין-לאומית מתוקננת לשנת 2015 עולה כי בישראל ההכנסות מקניין רוחני כאחוז מסך הוצאות מו"פ במדינה היו גבוהות יחסית (לעומת יתר המדינות בהשוואה זאת). בארה"ב, לעומת זאת, ההכנסות מקניין רוחני ומספר הפטנטים שאושרו היו הגבוהות ביותר. קנדה גבוהה במספר חברות הזנק. הממלכה המאוחדת מובילה במדדים האחרים: גילויים להמצאות, מספר משרות מלאות של עובדים מקצועיים למוסד ומספר הסכמי רישיון.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}