א' אייר, תשע"ז
27 אפריל 2017
113/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
• אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות תשע"ז כ-8.680 מיליון נפש. [1]

עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים.

ביום העצמאות המאה של מדינת ישראל, בשנת 2048, צפויה אוכלוסיית המדינה להגיע ל-15.2 מיליון נפש. [2]

• האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.484 מיליון תושבים (74.7% מכלל האוכלוסייה).

האוכלוסייה הערבית מונה כ-1.808 מיליון תושבים (20.8%).

אוכלוסיית האחרים [3] מונה כ-388 אלף תושבים (4.5%).

• מאז יום העצמאות שעבר [4] גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-159 אלף איש, גידול של כ-1.9%.

בתקופה זו נולדו בישראל כ-174 אלף תינוקות; עלו לישראל 30 אלף איש; [5] נפטרו כ-44 אלף איש.

• התפלגות הגילים בישראל: 34.6% בני 18-0; 54.3% בני 64-19; 11.1% בני 65 ומעלה.

• נכון לסוף שנת 2015 חיו בישראל כ-45 אלף תושבים בני 90 ומעלה.

• כ-75% מאוכלוסיית היהודים הם "צברים" - ילידי ישראל (יותר ממחציתם לפחות דור שני בארץ), לעומת 35% בלבד ב-1948.

• מידת דתיות: [6]

בקרב היהודים: 44% לא דתיים, חילונים, 24% מסורתיים, לא כל כך דתיים, 12% מסורתיים דתיים, 11% דתיים, 9% חרדים.

בקרב לא יהודים: 52% דתיים, 23% לא כל כך דתיים, 21% לא דתיים, 4% דתיים מאוד.

• איך זה לחיות בישראל?

89% מבני 20 ומעלה מרוצים מהחיים; 59% מרוצים ממצבם הכלכלי; 52% מעריכים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד

ו-44% - שמצבם הכלכלי ישתפר.

[1] נתונים ארעיים. אומדן האוכלוסייה אינו כולל את אוכלוסיית הזרים. אוכלוסייה זו מנתה כ-183 אלף נפש בסוף שנת 2015.
[2] על פי תחזית האוכלוסייה הארצית, לשנים 2065-2015, חלופה בינונית.
[3] נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת לפי הרישום במרשם האוכלוסין.
[4] בעקבות הבדלים בלוח השנה העברי, הנתונים מתייחסים ל-11.5 החודשים (בקירוב) שחלפו מאז יום העצמאות הקודם.
[5] כולל אזרחים עולים. אזרח עולה הוא מי שנולד לאזרח ישראלי בעת שהייתו בחו"ל ונכנס לישראל בכוונה להשתקע.
[6] נתוני 2015 על בסיס הגדרה עצמית בקרב בני 20 ומעלה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}