כ"ה כסלו, תשע"ח
13 דצמבר 2017
365/2017
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-ספטמבר 2017

נתונים מקוריים

  • פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-8.2 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, 39% מזה התקבל מתיירים (לוח 1).
  • מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-40 אלף בממוצע לחודש - עלייה של 8.3% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד (לוח 2).

נתונים מנוכי עונתיות (לוח ב') :

  • בינואר-ספטמבר 2017  נרשמה עלייה  של 9% בסך הפדיון לעומת התקופה מקבילה אשתקד: עלייה של 4% בפדיון מישראלים ועלייה של 18% בפדיון מתיירים .
  • 33% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 30% ממלונות בירושלים. בתל אביב –יפו הפדיון מתיירים עלה ב 10% ובמלונות בירושלים נרשמה עלייה של 26% בפדיון מתיירים , לעומת אותה תקופה אשתקד
  • 47% מהפדיון מישראלים, מקורו במלונות באילת ובשפת ים המלח

נתוני מגמה (לוח 1) :

  • מנתוני מגמה בפדיון מתיירים שחושבה ע"ס החודשים יולי-ספטמבר 2017, עולה שבחישוב השנתי , נרשמה עלייה של 25% .
  • מנתוני מגמה בפדיון מישראלים שחושבה ע"ס החודשים יולי-ספטמבר 2017, עולה שבחישוב השנתי , נרשמה עלייה של 2% .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}