י"ב כסלו, תשע"ח
30 נובמבר 2017
353/2017

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פילנתרופיה של ישראלים כוללת את סך ההעברות הכספיות (תרומות) המתקבלות במלכ"רים ממשקי בית, מחברות ומעזבונות בישראל.

  • בשנת 2015, הפילנתרופיה של ישראלים הגיעה ל-5.9 מיליארד ש"ח, והייתה 4.4% מהכנסות המלכ"רים. זאת לעומת הפילנתרופיה מחו"ל שהגיעה ל-11.3 מיליארד ש"ח, והייתה 8.3% מהכנסות המלכ"רים.
  • בין השנים 2015-2012, סך התרומות ממשקי בית גדל בכל אחת מארבע השנים. לעומת זאת, סך התרומות מחברות גדל בשנת 2015, אך קטן בשנים 2013 ו-2014.
  • החלק הגדול ביותר מסך התרומות ממשקי בית התקבל מתרומות הנמוכות מ-2,000 ש"ח; ואילו החלק הגדול ביותר מסך התרומות מחברות ומעזבונות התקבל מתרומות הגבוהות מ-500 אלף ש"ח.
  • הגידול בתרומות ממשקי בית בין שנת 2012 ל-2015 נבע בחלקו הגדול (כמעט 50%) מגידול בתרומות הגבוהות מ-100 אלף ש"ח.
  • בין השנים 2015-2012 פילנתרופיה של ישראלים גדלה ב-10.3%, בדומה לגידול של 10.0% בפילנתרופיה בארצות הברית באותן שנים.
  • הפילנתרופיה לנפש ואחוז הפילנתרופיה מהתוצר בישראל, דומים לאלה באיטליה, אך נמוכים מאלה בהולנד, בשוויץ, בגרמניה, בממלכה המאוחדת ובארצות הברית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}